A hulladékok környezeti terhelésének csökkentése, fenntartható és körforgásos gazdaság

Az Európai Bizottság 2015. december 2-án elfogadott, a körforgásos gazdaság megvalósítására irányuló javaslatcsomagja akciótervet, és hat hulladékgazdálkodási irányelv-módosítást is tartalmaz azzal a céllal, hogy körforgásban tartsa a természeti erőforrásokat, anyagokat és minimalizálni a ciklusból kilépő, hulladékká váló anyagok mennyiségét.

A MÁV-Volán-csoport négy alcélt határozott meg annak érdekében, hogy hatékonyabbá, környezetkímélőbbé tegye a hulladékkezeléssel kapcsolatos tevékenységeit:

Kommunális hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítása által növelni fogjuk a vállalatcsoportnál keletkező, szelektíven gyűjtött hulladék arányát.

A hulladékkeletkezés megelőzése, mennyiségének, veszélyességének csökkentése, újrahasználat és újrahasznosítás arányának növelése által csökkentjük a tevékenységeink során termelt hulladék mennyiségét.

Innovatív hulladékgyűjtési, kezelési és csökkentési technológiák bevezetése annak érdekében, hogy a jelenleg folytatott gyűjtési tevékenység mellett innovatív megoldásokat alkalmazzunk azok kezelésére és csökkentésére is.

Zöld, papírmentes munkahely feltételeinek megteremtése az informatikai rendszerek fejlesztésével, valamint az online és real-time alkalmazások minél szélesebb körű bevezetésével.

Fenntarthatósági céljainkról, és az ezek megvalósítása érdekében tett vállalásainkról az oldalról letölthető fenntarthatósági kiadványunkból tájékozódhat részletesebben